Download dit E-book gratis!
Direct Toegang
X
Download dit E-book gratis!
50% Complete
E-book met 38 gezonde recepten en ontdek hoe je gezonder leert leven!

Page content

Disclaimer

Dit is de website van Training, Lifestyle en Voeding, gevestigd te Haarlem. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Met uitzondering van de door gebruikers gegenereerde informatie is het met grote zorg samengesteld, maar een volledige juistheid, betrouwbaarheid of geschiktheid daarvan kan niet worden gegarandeerd. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een email. Wij zullen dan ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Door acceptatie van deze disclaimer wordt door Wederpartij uitdrukkelijk erkend dat TLV geen enkele aansprakelijkheid accepteert voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door TLV is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van TLV. De website van TLV bevat links naar websites van derden en TLV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites en derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TLV is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan TLV. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TLV.

Training, Lifestyle en Voeding  biedt persoonlijke en online begeleiding voor iedereen die streeft naar vetverlies, spieropbouw en sportprestaties. Deze aanpak is geen diagnose of voorschrift. Wij zijn geen medische specialisten. Bij ongemakken schakel een dokter o.i.d. in.
De informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies of medische zorg.
TLV voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat TLV niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.